Familiedienst in de Biechten!

Als leidersteam hebben we besloten om de samenkomsten in de Biechten vanaf komende zondag (23 januari) weer te hervatten.
We willen elkaar graag weer ontmoeten en hebben daarbij goed gekeken naar het advies van het CIO (koepelorganisatie) en de Biechten.
Omdat het aantal besmettingen nog hoog is wordt er door de Biechten wel een extra regel gesteld en daar willen we graag gehoor aangeven, namelijk om ook tijdens de dienst zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Een uitzondering geldt voor bijv. de spreker of aanbiddingsleider.
Mocht je liever nog even thuis blijven dan willen we je erop wijzen dat de preken vrijwel iedere week na de dienst op onze website worden gezet. De laatste 2 preken zijn zelfs terug te zien middels een YouTube video, waaronder het woord van Frank Obdam uit Mozambique:
https://www.rafaeldenbosch.nl/?q=preken

Familie dienst
We beginnen samen gelijk weer feestelijk met een familiedienst, we hebben dus echt iets om naar uit te kijken! Er zal deze keer geen gezamenlijke maaltijd zijn, daar willen we nog even mee wachten.