Vanaf 6 juni weer fysieke diensten!

De afgelopen maanden hebben we als individu en als gemeenschap een tijd van sociale beperkingen gekend. Het was zwaar en we hebben elkaar gemist. Gelukkig staan we nu aan de vooravond van een nieuwe periode.

Vanuit het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) is er een stappenplan opgesteld hoe en wanneer gemeentes weer open kunnen. Ook vanuit Rafaël Nederland zien we dat alle gemeentes in de regio Zuid bezig zijn om weer open te gaan.

Maar bovenal hebben we als leidersteam en als gemeenteleden het verlangen om elkaar weer te zien om samen ons geloof te mogen vieren!
We geloven dat dit weer op een verantwoorde manier kan. Het aantal besmettingen loopt terug, het aantal vaccinaties neemt toe. Ook in onze gemeente zijn steeds meer mensen gevaccineerd.

Eerste fysieke dienst op 6 juni

Daarom hebben we besloten om vanaf zondag 6 juni weer fysiek samen te komen in de Biechten. De laatste zondagse bijeenkomst via Zoom zal dus plaatsvinden op 30 mei. Het zal misschien wel weer even wennen zijn. Deels zal het voelen als terug naar het vertrouwde gemeente zijn, maar deels ook als een nieuwe start.
We maken geen onderscheid tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. We respecteren ieders keuze hierin. We kunnen in de ruime zaal voldoende afstand houden. Tevens is het een modern gebouw met goede ventilatie.

En natuurlijk blijven er een aantal Corona regels gelden:
• Mensen met corona-achtige klachten blijven thuis.
• Bij binnenkomst in de zaal is registratie van naam en contactgegevens verplicht.
• Als we niet een gezin vormen houden we 1,5 meter afstand
• Tijdens verplaatsingen wordt een mondkapje gedragen (deze mag op je plek af worden gedaan).
• Meezingen op praatniveau is toegestaan (niet uit volle borst) .
• In het begin kunnen we nog niet samen ontbijten, maar we gaan samen zorgen voor een feestelijke heropening. We doen het samen!

Samen bouwen we de gemeente, zowel in het geestelijke als in het praktische. En dat zal soms best wel weer even zoeken zijn. Mocht je ergens je voor in kunnen en willen zetten en heb je hier ideeën over, laat het ons vooral weten!

Andere praktische punten

Gebed - Het gebed op donderdag zal voorlopig via Zoom blijven plaatsvinden. Hier kun je dus digitaal bij aansluiten.
Jaarvergadering – we hebben als leidersteam besloten om dit jaar géén jaarvergadering te organiseren. Dit vanwege de bijzondere omstandigheden waar we ons nog steeds in bevinden. Wel zal in de loop van juni het jaarverslag worden afgerond en verstuurd. Iedereen krijgt dan ook de gelegenheid om hier vragen over te stellen, per mail, telefoon of persoonlijk aan ons. We hopen op jullie begrip.

Vragen? Neem contact met één van ons op.