13 Kerken Dienst met Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, organiseert het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch een 13-kerkendienst. De viering begint om 10 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 in ’s-Hertogenbosch. In deze dienst willen 13 kerken vieren dat zij ondanks alle verschillen (in taal, in manieren van geloven) toch samen één zijn. De viering wordt ingevuld vanuit de verschillende kerken. Er zal bijvoorbeeld orgelmuziek klinken, maar er speelt ook een samengestelde band. Voorgangers van verschillende kerken zullen een onderdeel van de dienst voor hun rekening nemen en er is ook ruimte voor gebed en ontmoeting.

Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zet zich al jaren in om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Vanuit het gezamenlijk geloof in Jezus Christus willen de kerken in het Beraad een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit doen zij door zich in te zetten voor maatschappelijke projecten die vrede en gerechtigheid bevorderen.

In het Beraad leefde al langer het verlangen om een dienst te organiseren voor en door alle kerken. Het Beraad van Kerken hoopt dat deze dienst naar meer smaakt en dat dit een opstapje is naar verdere oecumenische samenwerking.

Iedereen die de eenheid mee wil vieren is welkom. Na afloop is er een lunch, omdat liefde en gastvrijheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.