Nog niet

  • Geplaatst op: 26 April 2019
  • Door: Albert

Graag hadden we nu een bericht verstuurd vanuit Popovtsi. Dat we een voorspoedige, maar lange reis achter de rug hebben en goed zijn aangekomen. En druk in de weer om het huis in te richten en ook druk om vrienden en bekenden te begroeten.

Het bekende gezegde “De mens wikt en God beschikt” is weer van toepassing.
De voorbereidingen voor ons vertrek voor een aantal maanden naar Bulgarije zijn grotendeels klaar. De planning voor het jongerenkamp, de ideeen over outreaches en Engelse les ligt op de plank.

Een check bij de cardioloog heeft ertoe geleid dat er nog aanvullende onderzoeken bij Albert gaan plaatsvinden, waardoor de vertrekdatum zeker is uitgesteld tot eind mei.

Wat niet is uitgesteld is het drukken van het vertaalde boek van Henk Rothuizen (Gods Vaderhart) in het Bulgaars. De ondersteuning door Rafael Den Bosch, Rafael Giessenlanden en Rafael Nederland en de uitgeverij hebben de vertalingen (Nederlands-Engels en Engels-Bulgaars) en het uitgeven mogelijk gemaakt. Het zal een thema zijn voor de outreaches en het jongerenkamp en een belangrijke impact hebben in de kerken.

Verheugend is het om te vertellen dat we een voorbereidingsteam hebben voor het jongerenkamp en de outreaches. Het team bestaat uit Kalin en Mira (Bulgaren), Anni, Daniella, Emi, Veronica en Isus (Roma-jongeren) en James, een Amerikaan, getrouwd met een Bulgaarse en wij. Aan ons de taak daar een eenheid van te maken en de invulling samen te realiseren. Het thema voor dit jaar is de Heilige Geest, geplaatst in de eenheid met de Vader en de Zoon.

Voor de Engelse les kunnen we weer een beroep doen op Rozitsa, die ons al enige jaren helpt. Vanuit Rafael Den Bosch krijgen we een heel pak ideeen, suggesties en hulpmiddelen mee die ons ondersteunen bij de lessen.
We krijgen in Bulgarije ondersteuning uit Nederland van twee belangstellendenen: een ter orientatie op zending en een ter ondersteuning bij het jongerenkamp. Zoals het er nu naar uit ziet hebben we nog meer plaats.

Evenals andere jaren zijn we dienstbaar aan diverse kerken door datgene wat wij kunnen geven: bovenal Gods liefde voor de mensen. En soms is die liefde uitgedrukt in onderwijs, advies, financien of gastvrijheid, naar gelang de situatie. We hebben goede moed en brengen u op de hoogte van het vervolg.